: 2 + 15 =

mhost_ir.gif

mod_newsletter_v1.0.png

گروه جومیلا برای امروز یک ماژول خبرنامه طراحی کرده است که ساده و راحت عمل عضویت در خبرنامه را برای شما انجام می دهد.

  این ماژول تنها با چند کد ، برنامه نویسی شده و خیلی هم سبک است داشتن یا نداشتن این ماژول تاثیری در لود سایت شما ندارد.

این ماژول طوری طراحی شده که خودتان هم میتوانید به دلخواه خود آن را تغییر داده و حرفه ای نمایید.

 

Downloads