: 5 + 2 =

mhost_ir.gif

با استفاده از این افزونه می توانید سایت خود را به همه زبان ها نمایش دهید . این کامپوننت با کمک گوگل سایت شما را به هر زبانی که دوست دارید ترجمه می کند.

http://www.joomila.ir/images/extensions/test93.jpg